Coachtraject
......................................................................................................................

In ongeveer zes gesprekken onderzoeken we wat je graag veranderen wil. Wat betekent het dat je hier steeds in vastloopt, is er een patroon? Hoe kan je hieraan werken? En hoe draagt verandering bij aan de context waarin je leeft en werkt?

We stellen een doel op waar je aan wilt werken door zo concreet mogelijk te formuleren wat er moet veranderen om van de huidige (niet gewenste) situatie een gewenste situatie te maken.
Halverwege kijken we hoe we vorderen en of het doel inmiddels misschien bijgesteld moet worden.

Gedurende het hele traject ben jij de baas over hoe snel en waarheen je gaat. Van de Sleutelcoach mag je verwachten dat jouw waarden gerespecteerd worden. Dat sluit kritische vragen niet uit maar maakt ze juist mogelijk.

......................................................................................................................