Sleutelwoorden
......................................................................................................................

Je bent meer dan je probleem en je valt niet samen met je successen of mislukkingen.

Heelheid heeft in de context van coaching te maken met aanvaarding van je totale persoon, in het reine komen met waar je last van hebt. Dat sluit hard werken aan verandering niet uit! Sterker nog, aanvaarding maakt paradoxaal genoeg verandering juist mogelijk.

Leven in balans betekent je eigen 'gebruiksaanwijzing' kennen en respecteren, met oog voor je gezondheid, je spiritualiteit, je verantwoordelijkheden en behoeften.

Verbondenheid is een wezenskenmerk van mensen. Je leeft niet op een eilandje en waar er een knauw in de verbondenheid is gekomen hapert het. Coaching bij de Sleutelcoach betekent verder kijken dan naar de oplossing van jouw problemen. Wat verandert er als je dit aanpakt in het grotere geheel waarin je leeft? Wat merken anderen ervan? Hoe draagt het bij aan verbondenheid met de mensen met wie je leeft, of hoe kan je verder als er een breuk is ontstaan die niet overbrugd kan worden?

......................................................................................................................
Sleutelwoorden

- Heelheid
- Balans
- Verbondenheid


Heelheid    Balans   Verbondenheid