Veranderen begint bij gezien worden

Coaching activeert je bewustwording en helpt om in beweging te komen. Je gaat zien waar je moeilijk verandering in brengt. Hoe komt dat? Is er een patroon te herkennen? Wat zou je dan willen? Door hardop te reflecteren kan je op weg gaan om je doel te bereiken. De sleutelcoach ondersteunt dit proces en maakt uiteindelijk zichzelf overbodig. Het doel van coaching is bewustwording van waar jij steeds vast loopt, en hoe je dat anders en beter kunt gaan doen. In ongeveer zes gesprekken onderzoeken we wat je graag veranderen wil.

Wat heb je nodig in je functioneren om je daar goed bij te voelen? Wat kun je daaraan zelf doen? Sommige zaken zijn niet te veranderen, daar moet je misschien werken aan aanvaarden. Ook dat kan een hele klus zijn trouwens. Maar andere dingen zijn gelukkig wel onder jouw invloed (dat onderscheid leren maken kan ook een leerpunt zijn). We formuleren samen een doel om aan te werken en wat nodig is om van de huidige (niet gewenste) situatie een gewenste situatie te maken.


De Sleutelcoach wil je helpen om het zicht hierop te vergroten en ervaringen te benutten om verder te leren en in beweging te komen. Ondersteunend, zonder oordeel, respectvol, luisterend zijn mijn uitgangspunten. Gedurende het hele traject ben jij de baas over hoe snel en waarheen je gaat. Je mag verwachten dat jouw waarden en wie je bent gerespecteerd worden. Dat sluit kritische vragen niet uit maar maakt ze juist mogelijk.